Billeder

Christiania Arkivet vil oprette en samling af fotos fra Christiania.
Da de fysiske rammer, især temperatur og fugtigheds-stabilitet  endnu ikke er egnede til
langtidsopbevaring, venter vi med oprettelsen af billedarkivet til disse forhold er i orden.
Har du brug for historiske billeder fra Christiania kan Arkivet formidle kontakt til fotografer,
der har samlinger af Christiania-fotos.

Billeder fra Bådsmandsstræde Kaserne omkring 1920

Christiania 1995 Foto FL. Lamberth