Billeder

Christiania Arkivet vil oprette en samling af fotos fra Christiania. Da de fysiske rammer, især temperatur og fugtigheds-stabilitet  endnu ikke er egnede til langtidsopbevaring, venter vi med oprettelsen af billedarkivet til disse forhold er i orden. Har du brug for historiske billeder fra Christiania kan Arkivet formidle kontakt til fotografer, der har samlinger af Christiania-fotos. Billeder fra Bådsmandsstræde Kaserne omkring 1920
Christiania 1995 Foto FL. Lamberth